Documente necesare pentru delegarea responsabilitatii de echilibrare

Documente necesare pentru delegarea responsabilitatii de echilibrare

Niciun comentariu la Documente necesare pentru delegarea responsabilitatii de echilibrare
  • Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
  • Copie licenta furnizare/producere energie electrica sau, dupa caz, autorizatie de infiintare si acceptul distribuitorului privind punerea sub tensiune;
  • Conditiile asociate licentei de furnizare/producere;
  • Lista persoanelor de contact si a adreselor de corespondenta;
  • Delegarea de responsabilitate;
  • Contractul de prestari servicii de echilibrare.

Back to Top