Modalități de transmitere a plângerilor

Modalități de transmitere a plângerilor

Niciun comentariu la Modalități de transmitere a plângerilor

Pentru nemulțumirile dumneavoastră privind, facturarea contravalorii energiei furnizate, continuitatea în alimentarea cu energie electrică, asigurarea calității energiei electrice furnizate, funcționarea grupurilor de măsurare, schimbarea furnizorului, informarea conform cerințelor legislației în vigoare, modul de rezolvare a plângerilor, alte probleme de furnizare a energiei electrice, puteți depune sau transmite o sesizare/ reclamație/ plângere prin următoarele metode de contact :

  •   La sediul Crest Energy  situat în Calea Floreasca 91-111, Bloc F1, Tronson 5, Etaj 3, Ap. 48, Sector 1, București 014455
  •   Prin poștă sau curier la adresa Calea Floreasca 91-111, Bloc F1, Tronson 5, Etaj 3, Ap. 48, Sector 1, București 014455
  •   Prin poșta electronică pe adresa office@crestenergy.ro
  •   Plângerile dumneavoastră privind serviciul de furnizare pot fi adresate și telefonic, la numărul de telefon 0371-020.020 / 0217-960.021 (apel taxabil, tarif normal), de Luni pană Vineri între orele 9:00-17:00, mai puțin sărbătorile legale, precum și prin fax la numărul 0213-132.040.

           În cazul în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a plângerii sau de răspunsul furnizorului, aveți dreptul de a apela la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (București, sector 2, str. Constantin Nacu nr.3, telefon: 0213278174, 0213278100, fax: 0213124365, email: anre@anre.ro), la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor, sau de a vă adresa instanței judecătorești competente.

Termene de depunere și soluționare a plângerilor :

Categorie plângere Termen de depunere plângere Termen de soluționare plângere
Facturarea energiei electrice – 30 zile de la data emiterii facturii 5 zile(*)
Continuitatea în alimentare 15 zile (**)
Nivelul tensiunii 20 zile (**)
Alte plângeri referitoare la serviciul de distribuție a energiei electrice 30 zile (**)
Alte plângeri referitoare la serviciul de furnizare a energiei electrice 15 zile lucrătoare (***)

(*) Termenul se poate prelungi cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de distribuție (OD) solicitarea de verificare a valorilor măsurate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la OD, dar nu mai mult de termenul în care OD este obligat să răspundă, cu înștiintarea clientului în termenul inițial de 5 zile. Termenul de comunicare către OD a plângerii este o zi lucrătoare, dacă plângerea este transmisă prin email, sau 2 zile lucrătoare dacă este transmisă prin poștă, fax sau depusă la sediul furnizorului. Termenul de comunicare către client a răspunsului OD este de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia la furnizor.

(**) Termenele de transmitere către OD a plângerii și de comunicare către client a răspunsului OD sunt cele de la alin.(*).

(***) Dacă problema este mai complexă, termenul de răspuns este de 30 zile, cu transmiterea unui răspuns preliminar în termen de 15 zile lucrătoare.

OD – Operatorul de Distribuție

Back to Top