Soluționarea neînțelegerilor contractuale

Soluționarea neînțelegerilor contractuale

Niciun comentariu la Soluționarea neînțelegerilor contractuale

……….În situația în care pe parcursul derulării contractului de furnizare apar neînțelegeri, părțile, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 61/2013, clientul și furnizorul, au obligația parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE.

 • +

  Concilierea la nivelul furnizorului / clientului

  ……….Pentru soluționarea neînțelegerilor apărute pe parcursul derulării contractului de furnizare, în termen de 15 zile de la apariția neînțelegerii, oricare parte, client sau furnizor, trebuie să adreseze celeilalte părți o invitație la conciliere.

  ……….Partea invitată la conciliere are obligația ca, în cel mult 7 zile de la data înregistrării invitației, să transmită în scris punctul său de vedere, însoțit de documentele pe baza cărora își întemeiază susținerea.

  ……….În cazul în care punctul de vedere primit nu este însușit de partea care a lansat invitația, în termen de 15 zile de la data transmiterii invitației se organizează o ședință comună în vederea soluționării neînțelegerilor.

  ……….Dacă disputa este soluționată pe parcursul desfășurării ședinței, înțelegerea trebuie consemnată într-o notă de conciliere care va fi întocmită în maxim 5 zile de la data la care a avut loc ședința.

  ……….În situația în care una din părți nu se prezintă la conciliere, partea prezentă va întocmi un proces verbal în care va consemna acest aspect și va transmite la ANRE, în termen de 30 de zile de la data invitației de conciliere, documentația în cauză (copia contractului în derularea căruia au apărut neînțelegerile, corespondența dintre părți privind contractul în discuție, documente reprezentând decizii ale organului statului, sau care cuprind informații necesare soluționării disputei, inclusiv temeiul legal în baza căruia sunt fundamentate pretențiile, procesul verbal încheiat ca urmare a neprezentării celeilalte părți la ședința de conciliere) însoțită de cererea de soluționare a disputei. Cererea de soluționare a disputei, însoțită de documentația aferentă, se transmite la ANRE și în cazul în care la ședința de conciliere au participat ambele părți, dar nu s-a ajuns la înțelegere, termenul de transmitere fiind același. Acest demers se aduce la cunoștință celeilalte părți în termen de 3 zile. Documentația care se transmite la ANRE trebuie multiplicată în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar documentele în copie se certifică „conform cu originalul”.

 • +

  Informațiile cu privire la soluționarea neînțelegerilor la nivel ANRE

Back to Top