Soluționarea neînțelegerilor precontractuale

Soluționarea neînțelegerilor precontractuale

Niciun comentariu la Soluționarea neînțelegerilor precontractuale

 

,,,,,,,,,,Neînțelegerile care se supun prevederilor Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 35/2013  sunt următoarele:


 • neînțelegerile apărute la încheierea contractelor încheiate având la bază contractele reglementate de ANRE;
 • neînțelegerile apărute la încheierea actelor adiționale aferente contractelor încheiate având la bază contractele reglementate de ANRE,

Aceste neințelegeri pot avea ca obiect următoarele:

 • clauze negociabile aferente contractelor care se încheie în baza contractelor-cadru elaborate de ANRE;
 • clauze noi, conforme legislației în vigoare, pe care una din părți/ părțile dorește/ doresc să le includă în contractele deja încheiate în baza contractelor-cadru elaborate de ANRE.

Soluționarea neînțelegerilor se poate face astfel:

 • +

  Soluționarea la nivelul titularului de licență (furnizorului), responsabil cu emiterea ofertei de contract

  Pentru soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractului/ actului adițional, trebuie să depuneți la furnizor (oficiu comercial/ agenție de furnizare/ sucursală de furnizare) o cerere scrisă în care să prezentați neînțelegerile, însoțită de documentele pe baza cărora vă întemeiați susținerile. Dacă depuneți documente în copie, trebuie să le certificați pe fiecare pagină „conform cu originalul” și să notați data, numele în clar și semnătura celui care a făcut certificarea, și, dacă sunteți client noncasnic, să le ștampilați. Dacă documentația nu este completă, furnizorul este îndreptățit ca, în termen de 7 zile de la înregistrare, să vă solicite să completați documentația. În acest caz, aveți obligația completării documentației în maxim 5 zile de la data primirii solicitării de la furnizor, în caz contrar furnizorul poate analiza și soluționa cererea doar în baza documentelor depuse inițial. Furnizorul are obligația ca în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii inițiale să organizeze o ședință comună în vederea soluționării neînțelegerilor. În situația în care nu veți participa la ședința comună, furnizorul va soluționa cererea dumneavoastră pe baza documentelor depuse și vă va transmite procesul verbal în care sunt consemnate concluziile comisiei de analiză.

  În cazul în care documentul încheiat este însușit de părți, în maxim 5 zile de la data întocmirii sale furnizorul va încheia contractul/ actul adițional în cauză.

  În cazul în care documentul încheiat nu este însușit, sau este însușit parțial de părți, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii inițiale, furnizorul transmite la ANRE o cerere pentru soluționarea neînțelegerilor la nivelul Autorității competente. Acest demers va fi adus la cunoștința dumneavoastră de către furnizor în termen de 3 zile.

 • +

  Soluționarea la nivelul ANRE

Back to Top