Compensatii acordate conform Standardelor de performanță

Compensatii acordate conform Standardelor de performanță

Niciun comentariu la Compensatii acordate conform Standardelor de performanță

Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.6/2017, furnizorii de ultimă instanță plătesc, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu universal, casnici și noncasnici mici, compensații. Plata compensației se face în termen de 30 de zile de la data la care clientul este îndreptățit să primească compensații.

În cazul clienților noncasnici mari, beneficiari de serviciu universal, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care se consideră îndreptățiți să o primească.

Indicator de performanță

 

Nivel garantat

 

Compensație în caz de nerealizare nivel garantat

Durată emitere ofertă furnizare (art. 5 alin.(2)) ·       15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

Timp de răspuns la contestația privind factura (art. 8 alin.(2)) ·       5 zile (*)

100 lei

Timp de comunicare la operatorul de rețea a solicitării de reluare a furnizării (art. 9 alin.(4)) ·       4 ore

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

Termenul de răspuns la plângerile clientului final privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata facturii de energie electrică ·       5 zile lucrătoare de la primirea plângerii de către furnizor

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

Termenul de soluționare a solicitării de modificare a tarifului reglementat de furnizare, a plângerilor privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrica ·       10 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

Termenul de răspuns la solicitările / plângerile clientului final, altele decât cele tratate explicit in standard ·       15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile, cu informarea in prealabil a clientului final in termenul inițial de 15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

Termenele prevăzute in Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea, in vigoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

Termenul de transmitere către OR a unei solicitări / plângeri referitoare la activitatea si obligațiile operatorului de rețea, respectiv către clientul final a răspunsului primit de operatorul de rețea  (art. 13 alin.(2)) ·       ziua lucrătoare imediat următoare, pentru solicitarile / plangerile primite de la clientul final prin posta electronica sau centru de telefonie

·       3 zile lucratoare, pentru solicitarile / plangerile primite de la clientul final in scris pe hartie / fax

·       3 zile lucratoare pentru comunicarile catre clientul final a raspunsului primit de la operatorul de retea

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

Compensații acordate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016

Companie

Județe

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Cluj, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Satu Mare
Distribuție Energie Oltenia SA Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea
E-Distribuție Municipiul București, Ilfov,Giurgiu, Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin; Constanța, Călărași, Tulcea, Ialomița
Delgaz-Grid Distributie Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Back to Top