Legislatie

Legislatie

Niciun comentariu la Legislatie
 • Ordin ANRE 131/15.12.2021 – Ordin de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022.
 • Ordin ANRE 124/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 123/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
 • Ordin ANRE 122/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A
 • Ordin ANRE 121/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
 • Ordin ANRE 120/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
 • Ordin ANRE 119/25.11.2021ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuţie Energie Electrică România S.A.
 • Ordin ANRE 118/25.11.2021 – ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Delgaz Grid S.A.
 • Ordin ANRE 111/27.10.2021 – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia.
 • Ordin ANRE 91/28.07.2021 – ORDIN pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 235/019
 • Ordin ANRE 83/30.06.2021 – ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale
 • Ordin ANRE 47/15.06.2021 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei
 • Ordin ANRE 46/15.06.2021 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
 • Ordin ANRE 37/09.06.2021 – ORDIN privind abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014
 • Ordin ANRE 10/24.02.2021 – ORDINUL privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei nr. 214/2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 9/24.02.2021 – ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2020
 • Ordin ANRE 239/16.12.2020ORDIN pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
 • Ordin ANRE 237/16.12.2020 – ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021
 • Ordin ANRE 222/09.12.2020 – ORDIN de aprobare tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 221/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 220/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 219/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 218/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 217/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 216/09.12.2020 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Delgaz Grid S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 215/09.12.2020ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 214/09.12.2020 – Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
 • Ordin ANRE 189/21.10.2020 – ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
 • Ordin ANRE 142/29.06.2020 – ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 131/24.06.2020 – Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
 • Ordin ANRE 11/30.01.2020 – Ordin de modificare și completare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018
 • Ordin ANRE 18/26.02.2020 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2019
 • Ordin ANRE 10/15.01.2020 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 9/15.01.2020Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;
 • Ordin ANRE 8/15.01.2020 – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
 • Ordin ANRE 7/15.01.2020 –  Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A
 • Ordin ANRE 6/15.01.2020 – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A
 • Ordin ANRE 5/15.01.2020Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 225/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
 • Ordin ANRE 4/15.01.2020 – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
 • Ordin ANRE 3/15.01.2020 – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 223/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid S.A.;
 • Ordin ANRE 2/15.01.2020  – Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.;
 • Ordin ANRE 238/20.12.2019 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2020
 • Ordin ANRE 229/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 228/16.12.2019Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 227/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 226/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 225/16.12.2019Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 224/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 223/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 222/16.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 218/11.12.2019 – Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL) şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 • Ordin ANRE 212/27.11.2019 – Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 156/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 81/24.06.2019 – Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., valabile de la 1 iulie 2019
 • Ordin ANRE 80/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
 • Ordin ANRE 79/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
 • Ordin ANRE 78/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
 • Ordin ANRE 77/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
 • Ordin ANRE 76/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
 • Ordin ANRE 75/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
 • Ordin ANRE 74/24.06.2019 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
 • Ordin ANRE 73/24.06.2019 – ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
 • Ordin ANRE 26/26.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
 • Ordin ANRE 25/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
 • Ordin ANRE 24/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
 • Ordin ANRE 23/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
 • Ordin ANRE 22/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
 • Ordin ANRE 21/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
 • Ordin ANRE 20/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
 • Ordin ANRE 19/25.02.2019 – ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă pentru societatea Delgaz Grid S.A.
 • Ordin ANRE 201/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 200/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 199/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 198/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord, valabile de la 1 ianuarie 2018
 • Ordin ANRE 197/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 196/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 195/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 194/14.12.2018 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
 • Ordin ANRE 207/14.12.2018 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019
 • Ordin ANRE 206/14.12.2018 – ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 192/14.11.2018 – ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 189/07.11.2018 – ORDIN privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul interfeței informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”
 • Ordin ANRE 157/27.07.2018 – ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
 • Ordin ANRE 158/27.07.2018 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august – decembrie 2018
 • Ordin ANRE 114/27.06.2018 – Modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 108/20.06.2018 – Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 66/29.03.2018 – ORDIN privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017
 • Ordin ANRE 38/28.02.2018 – ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017
 • Ordin ANRE 26/31.01.2018 – ORDIN de aprobare a Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
 • Ordin ANRE 123/20.12.2017 – ORDIN de aprobare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 122/19.12.2017 – ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 118/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
 • Ordin ANRE 117/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
 • Ordin ANRE 116/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
 • Ordin ANRE 115/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
 • Ordin ANRE 114/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
 • Ordin ANRE 113/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
 • Ordin ANRE 112/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
 • Ordin ANRE 111/12.12.2017 – ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
 • Ordin ANRE 110/12.12.2017 – ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018
 • Ordin ANRE 11/24.02.2017 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016
 • Ordin ANRE 27/31.03.2017 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.
 • Ordin ANRE 45/13.06.2017 – ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem
 • Ordin ANRE 48/22.06.2017 – Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 76/09.08.2017 – ORDIN pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul Părţilor Responsabile cu Echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2013
 • Ordin ANRE 78/24.08.2017 – ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
 • Ordin ANRE 11/24.02.2017 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016
 • Ordin ANRE 8/08.02.2017 – ORDIN de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
 • Ordin ANRE 6/08.02.2017 – ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
 • Ordin ANRE 119/30.12.2016 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferente anului 2017
 • Ordin ANRE 117/20.12.2016 – ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 107/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
 • Ordin ANRE 108/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 109/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 110/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 111/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E.ON Distribuție Romania – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 112/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 113/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 114/14.12.2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud – S.A. Detalii
 • Ordin ANRE 76/02.11.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/201
 • Ordin ANRE 61/12.10.2016 – ORDIN de aprobare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice
 • Ordin ANRE 52/27.09.2016 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi.
 • Ordin ANRE 42/24.08.2016 Ordin de aprobare a reviziei Metodologiei de monitorizare a pieței reglementate de energie electrică
 • Ordin ANRE 33/19.07.2016 ORDIN de completare a ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 • Ordin ANRE 35/2004Modificarea și completarea Codului Tehnic al rețelei electrice de transport
 • Legea 220/2008 – Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – modificată și completată prin OG 29/2010, Legea 139/2010, Legea 134/2012, Legea nr. 23/2014;
 • Ordin ANRE 128/2008 – Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor de distribuție;
 • HG 1215/2009 –Hotărare privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • OG 29/2010 – Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 139/2010 – Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • OUG 88/2011 – Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale – modificată și completată prin Legea nr. 127/ 2014;
 • Legea 134/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordin ANRE 35/2013 – Ordin pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei;
 • Ordin ANRE 59/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public – Anexa ;
 • Ordin ANRE 61/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale;
 • Ordin ANRE 116/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență;
 • Ordin ANRE 119/2013 – Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, modificat cu Ordinul ANRE nr. 159/2014
 • Ordin ANRE 9/2014 –Ordin pentru aprobarea procedurii privind prognoza și facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA și abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul ANRE 82/2013;
 • Ordin ANRE 12/2014 –Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi aferentă anului 2013;
 • Legea 23/2014 – Lege pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordin ANRE 28/2014 – Ordin pentru aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, Anexa ;
 • Ordin ANRE 33/2014 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrica reactivă;
 • Legea 127/2014 – Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004;
 • Ordin ANRE nr. 64/2014 – Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali
 • Ordin ANRE 105/2014 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 16/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali
 • Ordin ANRE 75/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de măsurare
 • Ordin ANRE 84/2015 – Ordin privind aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță
 • Legea nr. 122/2015  – Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordin ANRE 88/2015  – Ordin pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță;
 • Ordin ANRE 90/2015 – Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 92/2015 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali;
 • Ordin ANRE 93/2015 – Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din rețea şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.;
 • Ordin ANRE 96/2015 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale;
 • Ordin ANRE 103/2015 – Ordin pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 118/2015 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 121/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014;
 • Ordin ANRE 168/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat S.A
 • Ordin ANRE 169/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea S.A
 • Ordin ANRE 170/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Muntenia S.A
 • Ordin ANRE 171/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud” – S.A.
 • Ordin ANRE 172/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord” – S.A.
 • Ordin ANRE 173/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea “ Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord ”- S.A.
 • Ordin ANRE 174/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”E.ON Distribuție România” – S.A.
 • Ordin ANRE 175/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuţie – S.A
 • Ordin ANRE 176/2015  – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială;
 • Ordin ANRE 177/2015  – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea;
 • Ordin ANRE 11/2016 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 24/2016 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia ;

Back to Top