Reguli de siguranță

Reguli de siguranță

Niciun comentariu la Reguli de siguranță

Electricitatea este cea mai sigură formă de energie, cu toate acestea pericolul electrocutării la exploatarea instalaţiilor electrice, fie în condiţii casnice fie la producerea acesteia este determinat de aceea, că nu se respectă ori se ignoră regulile elementare de securitate electrică. Anual din această cauză îşi pierd viaţa ori se aleg cu traume şi arsuri grave zeci de oameni.

Reguli de siguranţă în interiorul locuinţei :

 • Nu utilizaţi şi nu păstraţi aparatura electrică în apropierea surselor de apă. Dacă aparatul cade în apă în timp ce este în funcţiune, nu îl ridicaţi, ci scoateţi aparatul din priză ;
 • Scoateţi din priză aparatele electrice mici după utilizare ;
 • Nu întindeţi cablurile de alimentare ale aparatelor electrice în jurul surselor de căldură (radiatoare, calorifere, etc), pe sub uşi sau locuri în care cablurile pot fi arse sau rupte;
 • La scoaterea aparatului din priză, prindeţi de ştecher şi nu de cablu. Verificaţi cablurile aparatelor să fie intacte; dacă izolaţia este ruptă sau arsă, cablurile trebuie înlocuite ;
 • Nu conectaţi mai multe aparate electrice într-o singură priză ;
 • Asiguraţi-vă că ştiţi unde se află panoul de siguranţă în locuinţa dumneavoastră şi că siguranţa fiecărui circuit electric este marcată distinct, astfel încât să poată fi oprită imediat în caz de nevoie ;
 • Verificaţi indicaţiile privitoare la cerinţele de electricitate ale fiecărui aparat înainte de a-l cumpăra.

Reguli de siguranţă în afara locuinţei :

 • Nu utilizaţi aparatură electrică dacă aveţi mâinile sau picioarele ude sau dacă solul este ud ;
 • Nu tăiaţi singuri copacii care se află în apropierea unor stâlpi de electricitate. Apelaţi întotdeauna la persoane calificate ;
 • Nu atingeţi cablurile de electricitate căzute la pământ!
 • Dacă faceţi lucrări ce necesită săpături, asiguraţi-vă că în sol nu există cabluri electrice ;
 • Nu lăsaţi copiii să urce în copaci sau să înalţe zmeie în apropierea stâlpilor de electricitate.

Back to Top